UAD închiriază o cabană la Beliş (P)

UAD închiriază o cabană la Beliş (P)
Universitatea de Artă şi Design închiriază prin licitaţie publică deschisă cu strigare o pensiune turistică în comuna Beliş.

Universitatea de Artă şi Design cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 31, anunţă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a Pensiunii turistice Vila A, aflată în comuna Beliş, jud. Cluj.
Licitaţia va avea loc în data de 11.07.2011 ora 12.00, la sediul universităţii, in baza caietului de sarcini de mai jos. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264.598.668, 0264.598.190.

CAIET DE SARCINI

Pentru închiriere Pensiune Turistica Belis Vila A, proprietate a Universităţii de Artă şi Design Cluj.
Pensiunea turistică Vila A, se află în comuna Beliş, jud Cluj si este în suprafaţă de 650 mp.
Pensiunea dispune de următoarele utilităţi:
- alimentare cu energie electrică contorizata separat;
- centrală termică pe lemne, proprie;
- instalaţii de apă, canal (statie de epurare proprie)
Pensiunea dispune de:
- 1 apartament cu baie proprie, 9 camere cu cu bai proprii, cu pat dublu din care 5 camere au în dotare si canapea extensibilă;
- salon pentru servirea mesei, cu o capacitate de 40 de locuri;
- bucătărie ;
- magazie;
- birou;
Camerele sunt dotate cu mobilier (pat, dulap, noptieră, televizor cu televiziune prin cablu).
Închirierea se va face pentru derularea în acest imobil a activităţilor de cazare în regim de pensiune turistică pe durata de 1 an cu posibilitate de prelungire.
Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 600 euro/inclusiv TVA şi pasul de 20.
Preţul adjudecat trebuie să fie diferit de preţul de pornire a licitaţiei.
Preţul locaţiunii se va plăti lunar in avans, în baza facturii fiscale emise de UAD Cluj Napoca, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia de locatar.
Pentru neplata în termen de 10 zile a preţului locaţiunii după trecerea termenului menţionat mai sus se vor calcula majorări de întârziere de 0,1%/zi din suma datorata.
Ofertantul castigator, dupa semnarea contractului, in termen de 30 zile, va incheia contracte separate de utilitati pe numele sau.
Ofertantul câştigător va achita în avans sub formă de garanţie valoarea chiriei aferente pentru o perioadă de o luna.
Locatarul este obligat să încheie o asigurare de bunuri la o valoare asigurată de minimum: 200.000 euro.
Ofertantul va suporta, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru
folosinţa bunului imobil închiriat.
Condiţii de eligibilitate
a) Experienţă în domeniul turistic sau domenii înrudite de minimum 3 ani.
b) Documente justificative de atestare fiscala:
Certificat de atestare fiscala - eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obilgatiilor fata de stat.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor legale valabil la data deschiderii ofertelor care sa ateste indeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul local.
c) Cazierul administratorului
d) Chitanţa de plata a taxei de participare de 300 lei.

Posibilii ofertanţi vor putea lua la cunoştinţă clauzele contractuale, inainte de depunerea oferteleor, de la sediul Universităţii de Artă şi Design, Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr.31 Biroul Achiziţii. Participarea la licitaţie confirmă faptul că sunt de acord cu prevederile contractuale.

 

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza