Floreștiul își cumpără stații de încărcare pentru autobuzele electrice. Banii vin din PNRR

Floreștiul își cumpără stații de încărcare pentru autobuzele electrice. Banii vin din PNRR

Consiliul Local Florești a aprobat, joi, un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică stații de încărcare rapide pentru autobuze electrice, montare stații de încărcare rapidă”.

Conform documentației pentru obținerea finanțării este necesară aprobarea contribuției proprii din cadrul proiectului în valoare de 589.748,02 lei, care va fi suportată de la Bugetul Local, conform structurii de finanțare.

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 55/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului «Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare», în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești și-a asumat un angajament de a realiza în parteneriat cu UAT Municipiul Cluj Napoca prezentul obiectiv de investiții”, se mai arată în referatul de aprobare.

Valoarea totală a investiției este în cuantum de 1,541,927.28 lei fără TVA, din care C+M 492,171.23 lei, fără TVA. Sursa de finanțare se va asigura din Planul Național de Redresare și Rezișiență (PNRR) și bugetul local al comunei Florești.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.

Comenteaza