Exclusiv Foto "Îndreptar" pentru urbaniștii de azi ai Clujului! 80 de ani de încercări, norme și figurile care pot salva "orașul Comoară"

Într-un moment crucial pentru dezvoltarea orașului Cluj-Napoca, a fost publicat "un tratat de urbanism" menit să ajute specialiștii de astăzi prin puterea exemplului de ieri: bun sau rău. 

Primăria Cluj-Napoca încearcă, în ultimii ani, să îndrepte greșelile trecutului impunând noi reguli în urbanism. Până la momentul adoptării noului Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului, care este încă în lucru sub semnătura firmei bucureștene Synergetics Corporation SRL, administrația locală a venit cu câteva decizii puncutale: interzicerea eliberării autorizațiilor de construire pe arterele unde gradul de ocupare al traficului se apropie de 100%, obligativitatea studiilor de trafic pentru noile proiecte, un cartier model - Sopor - proiectat de specialiști în urma unui concurs de soluții, realizarea de parcuri în detrimentul blocurilor turn sau asocierea cu localitățile învecinate pentru o dezvoltare unitară a zonei metropolitane - printr-o nouă lege chiar. 

Până atunci însă, conducerea administrației locale, Comsia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, arhitectul șef al orașului, întreaga breaslă a arhitecților, profesorii și studentii UTCN, dezvoltatorii imobiliari, civicii, dar și simpli cetățeni au la îndemână, începând din acest moment, un "îndreptar" semnat de doi maeștri ai geniului - arhitectul Vasile Mitrea, artizanul cartierelor Clujului şi unul din cei mai apreciaţi specialişti în urbanism și Lazăr Marian - fost arhitect-şef al Clujului între anii 1965-1972. Așadar, prin volumul "Urbanism și urbaniști din Cluj", autorii readuc istoria în actualitate, cu toate normele vremii și figurile ce au făurit Clujul modern. 

"În modestia care-i caracterizează, autorii susțin că au alcătuit "un tratat de urbanism, dar, chiar dacă ar fi întocmit așa, ce operă utilă și necesară ne-au adus în memorie! (...) Cei doi fac, în esență, o pledoarie pentru nevoia de organizare și reorganizare a orașului, pentru prețuirea construcțiilor-simbol și a oemnilor providențiali, precum grija permanentă față de "fața" urbei de pe Someș, pentru rangul de oraș îngrijit și bine gospodărit pe care l-a câștigat cu greu "orașul Comoară". Nu sunt ascunse deloc erorile din trecut, pentru că arhitecții și constructorii au fost și sunt și ei oameni, cu bunele și relele lor (...)", scrie acad. prof. univ. dr. Ioan Aurele Pop, președintele Academiei Române, în prefața volumului. 

Despre această carte a avut câteva cuvinte și conf. dr. arh. Șerban Țigănaș, decanul Facultării de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca: "Această carte trebuia scrisă (...) Această carte așterne o fundație precisă și fermă pentru ceea ce va urma, din perspectiva cunoașterii preocupărilor complexe și definitorii pe care astăzi le numim urbanism. (...) Această carte mai are un merit important: niciodată  ceea ce s-a planificat, construit sau deopotrivă, demolat sau neconstruit în Cluj, nu s-a datorat unei singure persoane, unui lider absolut căruia toți îi mulțumsc și atribuie toate meritele sau pe care îl contestă și condamnă cu toții, mai ales după ce nu mai este în funcție". 

Și cei doi autori oferă un argument pentru care această carte a văzut lumina zilei: ''Cu această lucrare simt că îmi fac și datoria față de generația noastră (...) generația celor care au construit o bună parte din Clujul modern, generația care a dus urbanismul clujean la maturitate și la afirmare", a declarat prof. univ. dr. ing. Lazăr Marian. 

La rândul său, Vasile Mitrea, conf. univ. dr. arh spune: "Subliniez, încă o dată, faptul că volumul de față nu se consideră un studiu exgaustiv al etapei 1920-2020, dar este un nou demers, cu noi surse de documentare, ce va putea fi util când se va aborda din nou etapa secolului XX din istoria urbanismul clujean". 

Volumul, ce numără circa 400 de pagini, cuprinde informații, norme și, în special, peste 100 de ilustrații de mare valoare pentru specialiștii de astăzi. Spicuind din cuprins, capitolele cărții "Urbanism și urbaniști din Cluj" vorbesc despre: 

  • Probleme de început (Un oraș cu multe zone insalubre și parcuri puține, Nici centrul nu arată prea bine, Primul concurs public de urbanism pentru orașul Cluj, etc.)
  • Începuturile urbanismului clujean (O incursiune în istoria Serviciului tehnic din Primăria Cluj, Regulamente de construcții ale orașului)
  • Lucrări de infrastructură urbană premergătoare proiectelor de urbanism (Cadastrul general al orașului, Lucrări de canalizare urbană, Alimentarea cu energie electrică)
  • Gândirea de ansamblu a orașului Cluj (Proiect diresctor de sistematizare a orașului Cluj, PUG 1999)
  • Pași spre urbanism teritorial (Studiu de circulație 1967-1969)
  • Perioada de maturitate a urbanismului modern clujean (Concurs național de sistematizare Piața Mărăști - 1969, Principalele ansambluri de locuințe realizate în anii 1960-1990 în cartiere - Grigorescu, Gheorgheni, Mănăștur, etc.)
  • Inginerii șefi ai orașului Cluj
  • Arhitecții șefi ai orașului Cluj
  • Urbaniști clujeni
  • O sinteză a legislației din domeniile construcțiilor, arhitecturii și sistematizării (1021-2001)

Despre toate aceste elemente, publicația ZIUA de CLUJ va scrie, pe larg, într-o secțiune specială dedicată volumului "Urbanism și urbaniști din Cluj". 

Comenteaza