Pas înainte pentru Drumul Expres Cluj - Dej! S-a mai semnat un contract

Pas înainte pentru Drumul Expres Cluj - Dej! S-a mai semnat un contract
| Foto: hotnews.ro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Drumului Expres Cluj-Dej.

Joi, 26.01.2023, C.N.A.I.R. S.A. a semnat 2 contracte având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Drum de mare viteză Baia Mare - Bistrița, Lot 1 Baia Mare – Dej și Lot 2 Dej - Bistrița, cu ofertantul declarat câștigător, respectiv Asocierea S.C. QUADRANTE VIAPONTE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.R.L. - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.R.L.

Valoarea contractului de servicii pentru Lotul 1 este de 12.746.666,57 lei fără TVA.

Valoarea contractului de servicii pentru Lotul 2 este de 8.376.369,89 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile - Programul Operațional de Transport.

Durata fiecărui contract este de 18 luni, din care:

• Studiul de Fezabilitate - 14 luni de la Data de Începere;

• Documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare - 17 luni de la Data de Începere;

• Documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse între momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor - 17 luni de la Data de Începere.

Comenteaza