Care este preţul corect pentru Continental

Care este preţul corect pentru Continental
Clădirea este licitată din nou. Lichidatorul judiciar al Ardeleana Alba-Iulia susţine că nu există niciun impediment juridic pentru vânzarea acesteia.

Licitaţiile publice pentru fostul hotel New-York - Continental din centrul oraşului sunt reluate. Administraţia locală a transmis documentul oficial prin care anunţă că nu îşi exercită dreptul de preemţiune pentru achiziţia clădirii la 5,5 milioane de euro.

În şedinţa din 14 februarie, Consiliul Local Cluj-Napoca a decis neexercitarea dreptului de preemţiune pentru suma la care a ajuns să fie scos la vânzare, 5,5 milioane de euro, considerată mult prea ridicată în raport cu valoarea reală a clădirii. Datorită statutului de imobil monument istoric, statul român deţine dreptul de preemţiune, deci are dreptul să cumpere cu prioritate clădirea. Ministerul Culturii a comunicat că nu îşi exercită acest drept, aşa că acesta a fost transferat autorităţilor locale, care la rândul lor au refuzat deocamdată achiziţia.

În consecinţă, Expert Insolvenţă, lichidatorul judiciar al Ardeleana Alba Iulia (societate intrată în faliment şi care are în proprietatea clădirea), a reluat procedura pentru găsirea unui cumpărător. Un termen de licitaţie a fost stabilit pentru 25 februarie, cu alte termene pentru reluarea procedurii, în caz de neadjudecare: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 şi 29 martie, în aceleaşi condiţii. „Deocamdată nu am găsit un cumpărător pentru suma de 5,5 milioane de euro, dar au fost nişte discuţii", a precizat Emil Gros, asociat-coordonator la Expert Insolvenţă. Imobilul a trecut deja în ultimele luni prin alte două runde de licitaţii, fără să găsească vreun cumpărător.

Reprezentanţii lichidatorului judiciar au ţinut să sublinieze că situaţia juridică a imobilului nu creează impedimente pentru vânzare, în contextul în care apariţia unor afirmaţii privind existenţa unui litigiu de revendicare în natură a imobilului, ar fi creat dubii şi rezerve persoanelor interesate de achiziţia bunului. „Nu a existat şi nu există pe rolul instanţelor judecătoreşti niciun litigiu având ca obiect revendicarea acestui bun. De asemenea, nu există nicio procedură administrativă prealabilă vizând revendicarea bunului. Imobilul cunoscut sub denumirea de ,,Hotel Continental" este în prezent proprietatea societăţii Ardeleana Alba Iulia, aflată în procedură de insolvenţă. Bunul a fost dobândit de actualul proprietar, prin cumpărare, de la SC Continental SA, societate privatizată integral încă din anul 1995.
Anterior exproprierii imobilului de către statul român, proprietar al imobilului a fost Colegiu Reformat din Debreţin, persoană juridică cu sediul în Ungaria. Întrucât la momentul intrării în vigoare a Legii nr.10/2001, imobilul se regăsea în patrimoniul unei societăţi comerciale cu capital integral privat, nefiind astfel posibilă restituirea în natură, fostul proprietar a solicitat acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent de la autoritatea care a efectuat privatizarea societăţii în patrimoniul căreia a fost adus aport imobilul de către statul român, respectiv APAPS, devenit ulterior AVAS.

Acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent a făcut obiectul unui litigiu între Colegiul Reformat din Debreţin şi AVAS, soluţionat definitiv şi irevocabil în anul 2012 în favoarea fostului proprietar, Colegiul Reformat din Debreţin (nici Ardeleana şi nici SC Continental SA nu au fost parte în acest litigiu, întrucât obiectul acestuia nu l-a reprezentat revendicarea în natură a imobilului)", au transmis reprezentanţii Expert Insolvenţă. „Nu a existat şi nu există niciun impediment juridic pentru vânzarea acestuia în cadrul procedurii de insolvenţă a Ardeleana", a subliniat Gros.

 

Etichete
Comenteaza