Dividende la Transelectrica. Cât vor primi acționarii

Dividende la Transelectrica. Cât vor primi acționarii
| Foto: Facebook - Transelectrica

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anunțat data la care va începe plata dividendelor și valoarea/acțiune.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica va începe pe 27 iunie 2024 plata dividendelor pentru 2023, valoarea dividendului brut fiind de 0,28 lei/acţiune, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Plata se va efectua către acţionarii înregistraţi la data de 7 iunie 2024 în Registrul Acţionarilor TEL, prin intermediul Depozitarului Central SA (DC) şi al agentului de plată BRD - Group Societe Generale (BRD).

„Impozitul va fi reţinut, declarat şi plătit la bugetul statului de către TEL în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă. Potrivit legislaţiei incidente în vigoare, cota standard de impozitare este de 8%", se menţionează în raport.

Sursa citată precizează că obligaţia de plată a dividendelor nete cuvenite acţionarilor Transelectrica din rezultatul reportat existent în sold la 31 decembrie 2023 este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, urmând să fie prescrisă începând cu data de 28 iunie 2027, respectiv în termen de trei ani de la data începerii plăţii (27 iunie 2024).

Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central (DC), astfel: pentru acţionarii ale căror interese sunt reprezentate de participanţii (bănci, custode sau brokeri) la Sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central - direct în conturile deschise la Participanţi; pentru acţionarii care acţionează în nume propriu - prin BRD, agent de plată desemnat de companie, care are încheiat un contract cu Transelectrica şi Depozitarul Central.

Pentru acţionarii care figurează în evidenţele Depozitarului Central în secţiunea I a Registrului, respectiv persoane fizice/juridice/alte entităţi nereprezentaţi de participant, titulari de conturi curente deschise la BRD, care nu au optat anterior datei plăţii pentru plata dividendelor într-un alt cont comunicat Depozitarului Central/TEL, dividendele vor fi plătite automat în data plăţii prin virament bancar în conturile curente deschise la BRD, dacă datele de identificare sunt actualizate şi coincid la ambele entităţi, BRD şi DC.

Transelectrica joacă un rol activ, fiind parte a strategiei de siguranţă naţională prin asigurarea infrastructurii necesare funcţionarii şi dezvoltării pieţei de energie electrică din România. În calitate de Operator de Transport şi de Sistem (OTS), Transelectrica asigura siguranţă în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) şi îmbunătăţirea permanentă a performanţei tehnologice şi adecvantei Reţelei Electrice de Transport (RET), îndeplinind standardele de calitate, garantând, în acelaşi timp, accesul reglementat la reţeaua electrică de transport, în mod transparent, nediscriminatoriu şi echidistant pentru toţi participanţii la piaţă, potrivit Agerpres.

De la data listării la Bursa de Valori Bucureşti, 29 august 2006 şi până în prezent, compania a suferit modificări în structura acţionariatului şi în prezent statul român deţine 58,69% din acţiuni, în timp ce alţi acţionari au o pondere de 41,31% din capitalul social.

Comenteaza