Un campus universitar DUAL la Cluj-Napoca. Unde va fi construit / Domenii de interes

Un campus universitar DUAL la Cluj-Napoca. Unde va fi construit / Domenii de interes

Un campus universitar dual va fi dezvoltat la Cluj-Napoca, pe o suprafața de 3,5 hectare ce aparține USAMV, în zona Metro. Proiectul se va dezvolta, în premieră, în cadrul unui consorțiu la care au aderat USAMV, UBB, UMF, UTCN, precum și primăriile Cluj-Napoca și Florești. Finanțarea proiectului ar urma să fie asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – până la 21 de milioane de euro.

Scopul vizat prin constituirea Consorțiului constă în cresterea calității formării elevilor/studenților din Regiunea Nod-Vest, raportat în special la nevoile pieței muncii, prin creșterea numărului de calificări, domenii și competențe, precum și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevi. Practic, oamenii de business se vor implica direct în formarea studenților, din postura de tutori. Totodată, firmele vor putea oferi burse de studiu, echipamente tehnice, iar ulterior vor putea să recruteze personal din rândul studenților.

Prin constituirea Consorțiul regional integrat pentru învățămmânt dual Cluj este vizată dezvoltarea unui campus profesional integrat, în care se va desfășura învățământul preuniversitar dual și învățămmântul universitar dual și care va reprezenta parte a infrastructurii școlare, respective parte a infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Selecția partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese și a următoarelor principii: transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor.

Pentru constituirea consorțiului regional, având în vedere prioritățile identificate la nivel regional, au fost selectate următoarele domenii de acțiune prioritare:

 Chimie și industrie farmaceutică;
 Informatică;
Sănătate;
Alimentar;
Agricol;
Servicii financiare;
Comert;
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale;
Inginerie electrică;
Inginerie Industrială;
Mecatronică;
Robotică;
Inginerie Mecanică;
Ingineria Autovehiculelor;
Calculatoare;
Automatică și Informatică Aplicată.

Campusul va fi dotat cu laboratoare, săli multimedia, spații dedicate învățământului dual, facilități de cazare, săli de sport. Primăriile vor contribui, în limita posibilităților legale, prin oferirea de burse pentru elevi/studenți sau transport în zona campusului.

Miercuri, Consiliul Local a aprobat participărea municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului de Învățământ Dual Clujean”.

Comenteaza