ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ"

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ"

Proiectul va fi implementat în Cluj-Napoca, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”.

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL, cod de identificare fiscală 35421037, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/145/2016, cu sediul social în Cluj Napoca. Str. Constanța nr.8 BIS, Biroul nr.7, județul Cluj, cod postal 400158, România, anunță semnarea, în data de 29.03.2023, a Contractului de finanțare nr.197/POC/411/AM, pentru implementarea proiectului cu titlul " INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ, aferent Cod SMIS 160814.

Proiectul va fi implementat în Cluj Napoca, Str. Stephenson nr 7, ap 3, județul Cluj, Regiunea Nord-Vest, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

Valoarea totală a proiectului este de 1,126,159.18 lei, din care 988,820.00 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care 828.294,82 lei finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, și 160.525,18 lei din Bugetul Național.

Obiectivul general al prezentului proiect consta în capacității de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență și retehnologizarea microîntreprinderii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul curent de activitate - servicii medicale

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Achiziționarea a 10 echipamente performante, înglobând ultima tehnologie în domeniu, echipamente destinate prestării de servicii medicale, într-un interval de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare..

2. - Creșterea numărului de personal prin angajarea unei persoane – asistent medical/secretară și menținerea locului de muncă în anul 3 din perioada de durabilitate față de anul 2020

Rezultatele așteptate:

1. 10 echipamente performante achiziționate, înglobând ultima tehnologie în domeniu, echipamente destinate prestării de servicii medicale

2. Crearea unui loc de muncă și menținerea lui pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului

Data începerii proiectului: 29.03.2023

Data finalizării proiectului: 30.11.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact: Bogdan FETICA, reprezentant legal 

Tel. 0742055163, E-mail: fetica@yahoo.com

INVESTIM ÎN SĂNĂTATE | ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PE

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza