Compania de Infrastructură vrea să decontamineze Autostrada Transilvania

Compania de Infrastructură vrea să decontamineze Autostrada Transilvania

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru ecologizarea zonei contaminate de la km 10+500 al Autostrăzii Transilvania (A3).

Aceasta a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului. Acesta are ca obiect tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan și mercur rezultate din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov – Cluj - Borș, secțiunea 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fata Dealului, comuna Moldovenești (județul Cluj).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 12 februarie. Valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 143-157 de milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). Durata de executie a contractului va fi maximum 18 luni, din care cel puțin o lună pentru activitatea de proiectare și maximum 17 luni pentru perioada de execuție a lucrărilor.

Durata contractului de maximum 18 luni poate să scadă în funcție de perioada ofertată de operatorii economici participanți. Obiectul acestui contract constă în tratarea și eliminarea cantității de 65.774 tone de deșeuri periculoase.

"Lipsa finanțării, modificările legislative din domeniul mediului și lipsa accesului în cadrul depozitului au fost principalele cauze care au dus la imposibilitatea demarării procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de decontaminare.

În februarie 2020, conducerea CNAIR a decis constituirea unui nou grup de lucru pentru întocmirea caietului de sarcini, în vederea demarării unei noi licitații pentru că era nevoie de o documentație de atribuire completă care să asigure finalizarea proiectului.

Având în vedere importanța și necesitatea acestei proceduri și consecințele implementării asupra mediului, CNAIR invită toți operatorii economici care îndeplinesc cerințele de participare să depună oferte până la termenul  limită stabilit", a anunțat conducerea instituției.

Proiectul Autostrăzii Transilvania (Braşov – Borş), parte din A3, a început în 2004, în baza unui contract – estimat încheiat cu compania americană Bechtel, ce trebuia executat până în 2012. Acesta a fost reziliat în 2013. A3 a fost împărțită inițial de autoritățile române în două proiecte independente, București – Brașov și Brașov – Cluj – Borș, lungimea sa totală fiind de 584 km.

Comenteaza