Veniturile totale medii lunare au fost de 5.683 de lei pe gospodărie în 2021

Veniturile totale medii lunare au fost de 5.683 de lei pe gospodărie în 2021

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2021, în termeni nominali, 5.683 de lei pe gospodărie şi 2.243 de lei pe persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% faţă de anul 2020, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în anul 2021, în medie, de 4.876 lei lunar pe gospodărie (1.925 lei pe persoană) şi au reprezentat 85,8% din veniturile totale, în creştere cu 2 puncte procentuale faţă de anul 2020.

Conform INS, veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.313 lei lunar pe gospodărie (2.097 lei pe persoană) în creştere cu 9,8% faţă de anul 2020, iar veniturile în natură de 370 lei lunar pe gospodărie (146 lei pe persoană), în scădere cu 1,7% faţă de anul 2020.


INS menţionează că salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (69% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă anul 2020 cu 0,8 puncte procentuale).

Instituţia precizează că la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,1% în anul 2021, respectiv, 19% în anul 2020), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8% atât în anul 2021, cât şi în anul 2020), veniturile din agricultură (1,6% în anul 2021, respectiv, 1,7% în anul 2020), precum şi veniturile în natură (6,5% în anul 2021, respectiv, 7,2% în anul 2020), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,4% în anul 2021, respectiv, 6,1% în anul 2020).

Datele INS mai arată că mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Potrivit INS, cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,4% în anul 2021, respectiv, 0,5% în anul 2020).

Instituţia menţionează că mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Astfel, conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP) în anul 2021, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut din consumul gospodăriilor, în medie, 33,4% (34,6%, în anul 2020). 

loading...
Comenteaza