Admitere liceu 2019 | Un elev cu medie peste 9 a rămas nerepartizat

Admitere liceu 2019 | Un elev cu medie peste 9 a rămas nerepartizat

Trei elevi cu medii peste 9 şi 23 cu medii peste 8 au rămas nerepartizaţi la liceu, ei urmând să fie distribuiţi în cea de a doua etapă a repartizării computerizate.

Trei elevi - doi din Bucureşti şi unul din Cluj - au rămas nerepartizaţi la liceu după prima etapă, deşi au medii peste 9. În aceeaşi situaţie se află şi 23 de elevi cu medii peste 8. Numărul total al copiilor cu medii de admitere peste 5 rămaşi nerepartizaţi este de 2.173. Numărul total al elevilor nerepartizaţi încă este 4.853, ultima medie de admitere fiind 2.00.

LISTA ELEVILOR DIN CLUJ RĂMAȘI NEREPARTIZAȚI AICI! 

Când rămân elevii nerepartizați la liceu

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară, organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. De aceea se recomandă completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni, pentru ca această situație să nu apară.

Repartizare, etapa a doua 

Rezultatele repartizării computerizate la liceu au fost publicate vineri dimineaţă. A doua etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în zilele de 31 iulie şi 1 august. 

Acte necesare la dosarul de înscriere la liceu

  • cererea de înscriere (la liceul respectiv);
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere. Unele unități de învățământ pot
  • cere copie legalizată după certificatul de naștere.
  • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se ridică de la școala absolvită de elev);
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale) - se ridică de la școala gimnazială;
  • fişa medicală a elevului  (de la școala gimnazială). 
Comenteaza