Elevii olimpici s-ar putea înscrie în clasa a IX-a fără a susține Evaluarea Națională

Elevii olimpici s-ar putea înscrie în clasa a IX-a fără a susține Evaluarea Națională

Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect potrivit căruia elevii premiați la olimpiade naționale sau la concursuri internaționale se pot înscrie la liceu fără să mai susțină examenul de Evaluare Națională.

Potrivit proiectului, absolvenţii din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal, învăţământul profesional şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2024 - 2025 pe baza performanţelor deosebite obţinute la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale, pe parcursul gimnaziului, pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a, într-un singur judeţ, fără susţinerea Evaluării naţionale şi fără susţinerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi fără a li se calcula media de admitere.

"În baza prevederilor art. 113 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează procesul de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024 - 2025, a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei", prevede proiectul.

Înscrierea acestor absolvenţi de clasa a VIII-a urmează să se realizeze peste numărul maxim de elevi în formaţiunile/clasele de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antrepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024 - 2025.

Comenteaza