Video Foto UTCN va inaugura o nouă clădire în cadrul Extensiei Universitare Alba Iulia

UTCN va inaugura o nouă clădire în cadrul Extensiei Universitare Alba Iulia

Luni, 4 martie 2024 ora 11.00, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) va inaugura o nouă clădire în cadrul Extensiei Universitare Alba Iulia, situată pe strada A. I. Cuza nr. 23.

Noua clădire, reprezentând o investiție de aproape 12 milioane de lei, finanțată prin Programul Operațional Regional (POR - Centru), proiect nr.5395 din 5.05.2020, intitulat „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar“, are o suprafață desfășurată de 1,805 mp, și cuprinde 2 amfiteatre, cu o capacitate totală de peste 240 de locuri, o bibliotecă, o sală de lectură, săli de seminar precum și laboratoare de informatică și ingineria fabricației.

UTCN va inaugura o nouă clădire în cadrul  Extensiei Universitare Alba Iulia

Această nouă clădire se adaugă celorlalte două clădiri existente deja la Extensia Alba Iulia a UTCN, formând în acest fel un campus universitar modern care răspunde nevoii crescânde de ingineri specialiști pentru companiile din zonă.

UTCN derulează la Alba Iulia trei programe de studii de licență: Sisteme şi Echipamente Termice, Tehnologia Construcțiilor de Mașini şi Ingineria Economică Industrială și două programe de masterat: Tehnologii avansate de fabricație și Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice.

UTCN va inaugura o nouă clădire în cadrul  Extensiei Universitare Alba Iulia

Baza materială și resursele suport s-au dezvoltat pentru activitatea de cercetare și inovare la extensia Alba Iulia, în cadrul laboratoarelor tehnice, de simulare, modelare și proiectare asistată de calculator, respectiv pentru tehnologii inovative de fabricație, cu scopul de a asigura un mediu adaptat nivelului de dezvoltare tehnologică, specializare inteligentă și cerințelor mediului socio-economic.

UTCN va inaugura o nouă clădire în cadrul  Extensiei Universitare Alba Iulia

Angajabilitatea absolvenților din extensia Alba Iulia este de peste 90%, subliniind astfel succesul strategiei UTCN de a se implica în dezvoltarea economică și socială a acestei zone, prin formarea unor generații de specialiști, cu competențe în cele mai noi domenii ale științei și tehnologiei.

Comenteaza