Foto Undă VERDE de la urbanism. Se construiesc noi cabane în zona de munte a Clujului

Undă VERDE de la urbanism. Se construiesc noi cabane în zona de munte a Clujului
| Foto: randări - Endorfina Concept

Urbaniștii județului Cluj au dat, miercuri, aviz favorabil construirii a două cabane în comuna Mărișel.

Proiectul, aflat în faza obținerii avizului pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ), a fost prezentat în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj. 

Conform PUG Mărișel, terenul studiat se situează în extravilan la limita cu intravilanul. Suprafața terenului este de 4.291 mp, iar beneficiarul investiției este Horia-Laurențiu Radu din județul Maramureș. 

Potrivit documentației, tema de proiectare presupune introducerea parcelelor studiate în intravilanul localității Mărișel prin realizarea Planului Urbanistic Zonal. Terenul introdus în intravilan se va încadra în UTR L- Zona de locuințe și funcțiuni complementare, fiind propusă construirea de cabane pe terenul aferent.

„Din punct de vedere urbanistic, soluția propusă nu va aduce modificări zonei și se va încadra în caracterul dominant al acesteia și anume cel de locuire. Circulațiile pietonale și auto vor fi separate și nu se vor perturba una pe cealaltă. Suprafețele rămase neconstruite, terasele, circulațiile, punctele gospodărești sau parcajele, vor fi întreținute ca spații verzi plantate cu vegetație de înălțime mică și mijlocie”, se mai arată în memoriul de specialitate.

Arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanță, a propus un aviz favorabil proiectului, cu câteva observații legate de poziționarea clădirilor față de drum, dar și de arhitectură, care trebuie să fie în concordanță cu proiectele deja aprobate în zonă.

Comenteaza